Stort tack till alla våra kunder

Under de år vi har varit aktiva på marknaden har vi hjälpt våra kunder att lösa många olika problem med hjälp av värmekameror. Vi vill tacka alla våra kunder för ett mycket bra samarbete. Ett urval av kunderna presenteras nedan.

Installation, konfigurering, driftsättning och utbildning

Tillsammans med kunden konfigurerar vi systemet efter behov och erbjuder installation av godkända elinstallatörer. När systemet är driftsatt utbildas operatörer och servicepersonal. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal. Tryggt och säkert!