Om Termisk Systemteknik

Många av våra medarbetare har arbetat som forskare med kvalificerad infrarödteknik (IR) på FOI och FOA under lång tid. Under senare år har det skett en stark teknikutveckling. Området utvecklas nu mot att få en omfattande kommersiell användning.

Vi omsätter vårt kunnande till produkter med hög samhällsnytta och hjälper kunder med rätt utrustning för maximal nytta. Vi driver egna forskningsprojekt tillsammans med europeiska såväl som nationella samarbetspartners. Resultaten från FoU verksamheten implementeras i våra produkter och systemlösningar.

Affärsidé

Att utveckla och sälja kvalificerade produkter, systemlösningar och tjänster inom främst IR-teknik.

Affärsvision

Genom förstklassiga produkter och kompetent personal ska Termisk Systemteknik AB vara den naturliga leverantören av IR-kameror för termografi, tillståndskontroll av fjärrvärmenät, IR-kamerabaserade system för industrin och konsult/utbildningstjänster.

Kvalitets- och miljöpolicy

Termisk Systemteknik AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vår kvalitets- och miljöpolicy går att ladda ner här (PDF)

Vi strävar alltid efter att

Våra kunder ska kunna lita på vår kompetens och därmed känna förtroende så att de återkommer till oss. Våra produkter ska hålla en hög kvalité. Företaget ska präglas av trovärdighet.

Utveckla våra lösningar så att det ska öka kundernas lönsamhet eller säkerhet i bra balans med ekonomin. Kundnyttan ska alltid vara i fokus när vi utvecklar våra lösningar.

Analysera kundens behov och förutsättningar så att vi kan tillhandahåller rätt lösning för varje tillfälle. Vår förståelse och erfarenhet av olika mätsituationer ska hjälpa kunden fram till rätt teknikval.