Produkter och tjänster knutna till Sinfra

Termografering från flygplan

Effektiv tillståndskontroll av hela fjärrvärmenät

Med hjälp av flygburen termografering av fjärrvärmenät och vår programvara för analys och visualiserng av ert näts status lokaliserar ni snabbt och enkelt energiförluster på grund av läckor eller bristande isolering.

Vi levererar en värmekarta över ert fjärrvärmenät samt ett analysverktyg i form av programvaran FView. Värmekartan analyseras automatiskt och energiförluster lokaliseras, rangordnas och pekas ut för användaren. Användaren kan enkelt granska alla platserna för energiförlusterna och avgöra om det beror på en läcka eller på något annat.

Vi kan även göra årsvisa jämförelser från olika flygningar och påvisa trender.

Bild ovan är en vy från FView där ett antal ytor med onormalt hög temperatur automatiskt framtagits.

Termografering från drönare

För mindre områden eller för nätägare med flera mindre nät kan även termografering göras med drönare.

 

Värmekameror

Alla våra kameror finns tillgängliga via Sinfra men nedan finns ett antal som särskilt riktar sig mot energibranschen.

 

FLIR C3  FLIR E53 FLIR T860
Brandövervakning med värmekamerateknik

TST Fire:
Upptäck branden innan den uppstår

TST Fire är resultatet av flera års erfarenhet och utveckling av brandövervakning med värmekamerateknik. Systemet är framtaget för att fungera i en tuff miljö både inomhus och utomhus och användas i områden där det råder en förhöjd brandrisk.

Temperaturbilderna från kamerorna analyseras i realtid och larm genereras automatiskt. Genom att kontinuerligt avsöka området kan TST Fire hitta förhöjda temperaturer och identifiera brandfaran i ett tidigt skede, innan öppen låga uppstår. Värmekameran ser genom rök. Det ger möjlighet att vidta åtgärder även i rökfylld lokal, till exempel genom att rikta en vattenkanon mot brandhärden.

Avtalsleverantör

För mer info eller offert
vänligen kontakta

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21
patrik.stensbo@termisk.se

Niklas Robledo
Tel: 0760-86 93 63
niklas.robledo@termisk.se

Patrik Svensson

Tel: 0766-14 68 10
patrik.svensson@termisk.se

Stefan Sjökvist
Tel: 0705-35 87 27
stefan.sjokvist@termisk.se

Gå till vår kontaktsida

KONTAKTFORMULÄR