Termisk Systemteknik

Service

Staffan Cederkrantz
Telefon: 0702-96 02 05
staffan.cederkrantz@termisk.se

Prata med våra säljare

Patrik Stensbo
Telefon: 0766-14 31 21
patrik.stensbo@termisk.se

Niklas Robledo
Telefon: 0760-86 93 63
niklas.robledo@termisk.se

 

Patrik Svensson
Telefon: 0766-14 68 10
patrik.svensson@termisk.se

Kontaktuppgifter

Tel 013-17 81 00
info@termisk.se

Termisk Systemteknik AB
Diskettgatan 11B
583 35 Linköping

Organisationsnr: 556581-3465
Bankgiro: 5523-4769
IBAN (SEK):
SE12 8000 0848 0699 4504 3520
SWIFT/BIC: SWEDSESS
Momsregnr.: SE556581346501
Innehar F-skattebevis

Stefan Sjökvist

VD

Telefon: 0705-35 87 27
stefan.sjokvist@termisk.se

Tekn.lic., civ.ing., mariningenjör, ITC-instruktör, certifierad IR-termograför. Specialist inom värmeöverföring och termografi. Mer än 25 års erfarenhet inom IR-teknik, elektrooptiska sensorer och mätteknik.

Patrik Svensson

Säljare

Telefon: 0766-14 68 10
patrik.svensson@termisk.se

Tekn.mag. industriell ekonomi. Säljer våra kameror och system.

Patrik Stensbo

Säljare

Telefon: 0766-14 31 21
patrik.stensbo@termisk.se

Marknadsinriktad företagssäljare från Affärshögskolan i Linköping. Säljer våra kameror och system.

Magnus Uppsäll

Senior termografiexpert

Telefon: 0701-17 26 47
magnus.uppsall@termisk.se

Civ.ing., ITC-instruktör, certifierad IR-termograför. Håller kurser och utför avancerade kunduppdrag inom termografi. Mer än 30 års erfarenhet inom IR-teknik, elektrooptiska sensorer och mätteknik.

Claes Nelsson

Industriella system

Telefon: 0763-69 02 56
claes.nelsson@termisk.se

Tekn.lic., M.Sc. Ansvarar för våra system för industriell automation och tidig brandupptäckt. Mer än 25 års erfarenhet inom IR-teknik, elektrooptiska sensorer och mätteknik.

Jörgen Ahlberg

Forskning och utveckling

Telefon: 0706-75 73 84
jorgen.ahlberg@termisk.se

Tekn.dr., civ.ing., adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet. Ansvarar för FoU-projekt och samverkan med universitet och forskningsinstitut.

David Rexander

Mjukvaruutveckling

Telefon: 0735-11 09 06
david.rexander@termisk.se

Utvecklar mjukvara för våra automationssystem och flygburen termografi av fjärrvärmenät.

Amanda Berg

Bildanalys

Telefon: 0730-66 30 63
amanda.berg@termisk.se

Tekn.dr., civ.ing.  i Datorseende. Utvecklar metoder för bildanalys, följning och lärande system.

Göran Carlsson

Mätningar och installationer

Telefon: 0703-79 90 57
goran.carlsson@termisk.se

Forskningsingenjör med mer än 30 års erfarenhet inom IR-teknik, elektrooptiska sensorer och mätteknik.

Per-Magnus Olsson

Mjukvaruutveckling

Telefon: 0739-87 33 92
per-magnus.olsson@termisk.se

Tekn.dr., civ.ing. Ansvarar för utveckling av mjukvara.

Staffan Cederkrantz

Serviceingenjör

Telefon: 0702-96 02 05
staffan.cederkrantz@termisk.se

Installerar, konfigurerar och underhåller våra industriella system.

 

Vi har ett brett kompetensnätverk och samarbetar med flera universitet – bland andra Linköpings universitet, Högskolan Väst, University of Reading samt forskningsinstitut som FOI, Rise, m. fl.