Konsulttjänster

Forsknings- och studieuppdrag

Inom Termisk Systemteknik finns en omfattande erfarenhet av forskning inom IR-teknik och angränsande områden. Vi genomför studier och forskningsprojekt på uppdrag av eller i samarbete med universitet, industri, institut och myndigheter. Vi har egen,  forskarutbildad, personal och egen labutrustning, men också ett omfattande nätverk, vilket gör att vi kan lösa många typer av problem. Vi har god vana av såväl nationella som internationella forskningsprojekt, t.ex inom EU, EDA och NATO, och kan även stötta vid ansökningsskrivande.

Termisk Systemteknik genomför studier inom termografi och dess tillämpningar, bildanalys, oförstörande provning (OFP / NDT).

 

Några exempel på forsknings/studieprojekt är:

  • Termisk Systemteknik har, i samarbete med europeiska partners, genomfört en teknikstudie om framtida kamerasystem åt European Defence Agency (EDA).
  • Termisk Systemteknik samarbetar med Linköpings universitet i projektet ”Lärande system för fjärrtermografi” finansierat av Vetenskapsrådet.
  • Termisk Systemteknik genomför simuleringar av en grafén-baserad IR-sensor som utvecklas på Chalmers tekniska högskola.
  • Termisk Systemteknik samarbetar med Sverige lantbruksuniversitet (SLU) i ett projekt för att analysera potatisplantor.
  •  Termisk Systemteknik har tillsammans med BMT Group utvecklat metoder för detektion och följning av små farkoster till sjöss och testat dem i ett piratvarningssystem. Länka till https://youtu.be/G2mQ0-TBC1A
Mätuppdrag: Termografi

Vårt exklusiva kunnande och omfattande erfarenhet inom IR-termografi tillsammans med kvalificerade värmekameror gör att ni med förtroende kan anlita oss för de flesta förekommande mätuppdrag inom termografi. Som kund får du en mätrapport med kommentarer och rekommendationer grundade på befintlig kunskap.

Bild- och signalanalys

Med avancerad signal- och bildanalys går det att automatiskt känna igen olika typer av objekt eller företeelser i scenen. Analysen kan ske i en enskild bild (spatiell analys), i en tidssekvens av bilder (temporal analys) eller i bilder som avbildar scenen i olika våglängdsband (spektral analys). Vi på Termisk Systemteknik har stort kunnande och erfarenhet att utföra analyser i bilder, speciellt IR-bilder, med de tre angreppssätten var för sig eller i kombination. Signaler från andra givare kan ge stora möjligheter att ytterligare förbättra analysen.

Vi genomför konsultuppdrag inom bild- och signalanalys, som bollplank/expertstöd eller genom att implementera algoritmer och metoder. Förutom termografi har vi forskarutbildad personal inom bildbehandling och matematik.

Exempelvis genomför vi studier och teknikutveckling åt agricam AB inom miljö (gasdetektion) och jordbruk (djurhälsa).

 

Installation, konfigurering, driftsättning och utbildning

Tillsammans med kunden konfigurerar vi systemet efter behov och erbjuder installation av godkända elinstallatörer. När systemet är driftsatt utbildas operatörer och servicepersonal. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal. Tryggt och säkert!

För mer info eller offert vänligen kontakta

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21
patrik.stensbo@termisk.se

Niklas Robledo
Tel: 0760-86 93 63
niklas.robledo@termisk.se

Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10
patrik.svensson@termisk.se

Stefan Sjökvist
Tel: 0705-35 87 27
stefan.sjokvist@termisk.se

Gå till vår kontaktsida

KONTAKTFORMULÄR

11 + 8 =