Guide till ditt köp av värmekamera

Många tycker det är svårt att välja värmekamera för att det finns många olika modeller som i sin tur har minst lika många funktioner. Här benar vi ut begreppen och hjälper dig välja rätt. Nedan är en genomgång av de vanligaste funktionerna och frågorna om värmekameror. För en komplett uppdelning av vilka modeller som har de olika specifikationerna se våran översiktliga produktguide.

FLIR-kameror och antalet pixlar

FLIRs sortiment av värmekameror kan delas in i tre kategorier: basic, medel och premium. En basic värmekamera är bra om du inte använder den ofta och nöjer dig med enklare prestanda. En värmekamera i medelsortimentet är bra om du har lite mer krävande tillämpningar eller använder värmekameran ofta. En premuim värmekamera behövs när dina tillämpningar ställer höga krav, tex små mätobjekt, långt avstånd eller höga temperaturer.

Antalet pixlar är den stora skillnaden mellan de olika modellerna, från 80×60 pixlar för den enklaste upp till 640×480 pixlar för den mest avancerade värmekameran. Många pixlar ger bra detaljåtergivning på långa avstånd. Det minskar risken för mätfel vid mätning på små detaljer.

Antal pixlar/modell E4 E5 E6 E8 E40 E50 E60 T420 T440 T620 T640
80×60 pixlar x
120×90 pixlar x
160×120 pixlar x x
240×180 pixlar x
320×240 pixlar x x  x  x
640×480 pixlar x x

En viktig fråga vid köp av värmekamera är vad den skall användas till.

  • Vilken temperatur har objektet jag ska mäta på?
  • På vilket avstånd ska jag använda min värmekamera?
  • Ska jag använda min värmekamera ute?
  • Kommer jag mäta på platser som är svåra att nå?
Vilken temperatur har objektet jag ska mäta på?

Basic modeller är begränsade till att mäta temperaturer upp till 250 grader, medan en värmekamera i premiumsegmentet kan mäta temperaturer upp till 2000 grader. Övriga kameror har varierande övre gräns beroroende på modell. De avancerade värmekamerorna kan mäta temperaturer så låga som -40 grader, medan övriga kameror har -20 grader som lägsta mättemperatur.

På vilket avstånd kan min värmekamera användas?

Maximala avståndet till mätobjektet är viktigt och beror på antalet pixlar på värmekameran och på objektivet. Värmekameran måste ha tillräkligt många pixlar över mätobjektet för att kunna ge ett korrekt mätvärde. För värmekameror i medel- och premiumsegmentet kan teleoptik användas för att öka mätavståndet. De enkla värmekamerorna har inte möjlighet att byta objektiv så det är viktigt att välja rätt kamera från början. Vill man se en bred bild i kameran så finns det vidvinkelobjektiv till medel- och premium värmekameror. Förmågan hos en värmekamera med standardoptik att mäta små objekt på avståndet 10 meter framgår av tabellen nedan. Om avståndet halveras blir objektstorleken halverad och om avståndet dubbleras blir objektstorleken dubblerad.

 

Minsta mätyta på 10m avstånd med standardoptik
På 10 m avstånd kunna mäta objekt ca 23×23 cm Basic
På 10 m avstånd kunna mäta objekt ca 6×6 cm Medel
På 10 m avstånd kunna mäta objekt ner till ca 2×2 cm Premium

Kan jag använda min värmekamera utomhus?

Ska värmekameran användas ute är det viktigt att välja en kamera med sökare, även kallad Viewfinder, annars är det svårt att se på skärmen om solen är framme. Viewfinder finns som standard för värmekameror i premiumsegmentet. Kameror i medelsegmentet har inte Viewfinder, men kan förses med ett skydd som skuggar skärmen. Basic är inte lämpliga för regelbunden utomhustermografi.

Hur mäter jag på platser som är svåra att nå?

T-serien har ett objektiv som går att vinkla som gör att det är lätt att komma åt och ta bra bilder på platser som är svåra att nå. Det ger också bättre ergonomi om man ska använda kamera ofta.

Manuellt eller autofokus?

Värmekamerorna har olika möjlighet att fokusera bilden. Basic värmekameror har fast fokus. Värmekamerorna i medelsegmentet har manuellt fokus eller autofokus. Premium värmekameror har kontinuerligt autofokus. Det är en stor fördel med autofokus, speciellt om avståndet till objektet ofta varierar.

 

Fokus/modell E4 E5 E6 E8 E40 E50 E60 T420 T440 T620 T640
Fast fokus x x x x
Manuelt fokus x x x x x x x
Autofokus (one shot) x x x x
Kontinuerligt autofokus x x

Från kamera till dator eller annat medie

Många av medel- och premiumkamerorna har möjlighet att kommunicera med en dator eller trådlöst till en surfplatta för att fjärrstyras, ta bilder eller göra rapporter av dina mätningar. Bilderna kan enkelt importeras och redigeras i efterhand med den medföljande programvaran. Det är viktigt att fokus och mätområde är rätt när bilden sparas, allt annat kan redigeras i efterhand.

Olika bildfunktioner och begrepp

Alla handhållna värmekameror ifrån FLIR har även visuell kamera. Det ger möjlighet att slå samman bilderna på olika sätt.

Picture in picture (IR bild i visuell bild). IR-bilden läggs in som en del i den visuella bilden. Det gör att det är enkelt att se var problemet är samtidigt som det är lättare att orientera sig.

Thermal fusion visar valda tempområden i IR på den visuella bilden. Det gör det lätt att se om flera områden har en viss temperatur.

MSX tar konturerna från visuella bilden och visar dessa i IR bilden. Denna funktion finns på alla FLIRs värmekameror och gör det exempelvis möjligt att se numret på proppar i en central.

Linjeprofil är en funktion som visar temperatur längs en linje i bilden. Det ger en mycket bra bild över temperaturfördelningen över en yta.

För mer info eller offert vänligen kontakta

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21
patrik.stensbo@termisk.se

Niklas Robledo
Tel: 0760-86 93 63
niklas.robledo@termisk.se

Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10
patrik.svensson@termisk.se

Stefan Sjökvist
Tel: 0705-35 87 27
stefan.sjokvist@termisk.se

Gå till vår kontaktsida

KONTAKTFORMULÄR