Introduktion till termografi inom VVS, 1 dag

Kursen ger en allmän introduktion om IR termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för inspektion av VVS-installationer. Målet är att förmedlar kunskap om vad man kan använda kameran till.

 

 

Tid och plats

  • 20 mars 2018, Täby (SE)
  • 23 oktober 2018, Täby (SE)

Installation, konfigurering, driftsättning och utbildning

Tillsammans med kunden konfigurerar vi systemet efter behov och erbjuder installation av godkända elinstallatörer. När systemet är driftsatt utbildas operatörer och servicepersonal. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal. Tryggt och säkert!