Flygtermografi
Effektiv tillståndskontroll av hela fjärrvärmenät

Med hjälp av flygburen termografering av fjärrvärmenät och vår programvara för analys och visualiserng av ert näts status lokaliserar ni snabbt och enkelt energiförluster på grund av läckor eller bristande isolering.

Vi levererar en värmekarta över ert fjärrvärmenät samt ett analysverktyg i form av programvaran FView. Värmekartan analyseras automatiskt och energiförluster lokaliseras, rangordnas och pekas ut för användaren. Användaren kan enkelt granska alla platserna för energiförlusterna och avgöra om det beror på en läcka eller på något annat.

Mätningarna görs med en avancerad värmekamera som ger skarp bild på stort avstånd även med avsevärd flyghastighet. Den ger, i tillägg till utmärkt visuell bildkvalité, temperaturvärden med bra noggrannhet vilket underlättar den efterföljande automatiska analysen.

Årsvisa jämförelser från olika flygningar där trender kan påvisas är också möjligt!

Bild ovan är en vy från FView där ett antal ytor med onormalt hög temperatur automatiskt framtagits.

Avtalsleverantör

För mer info eller offert
vänligen kontakta

Stefan Sjökvist
Tel: 0705-35 87 27
stefan.sjokvist@termisk.se

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21
patrik.stensbo@termisk.se

Gå till vår kontaktsida

KONTAKTFORMULÄR

4 + 11 =