Från resor till sensorer.

Åsa Hellberg har börjat på Termisk. Åsa började hos oss i september och har på kort tid satt sig in i bolagets administration och ekonomi. Åsa kommer vara ansvarig för administrationen på Termisk och kommer förmodligen vara den första röst som möter dig när du ringer...

Med resultatet i fokus

Utvecklingschef Per-Magnus Olsson Att med högteknologi kunna bidra till effektivare resursutnyttjande och säkerhet är något som ligger Per-Magnus Olsson, utvecklingschef på Termisk, varmt om hjärtat. De resultat våra system möjliggör hamnar på en lista som i slutändan...

Kopplingen natur, civilisation och människa

Kvarntorpshögen är en stor slagghög i Kvarntorp. Med 157 meter över havet är den Närkeslättens högsta punkt. Högen består av rester från oljeskifferindustrin som uppstod när oljetillförseln till Sverige ströps under andra världskriget. Ugnarna i Kvarntorp nådde en...