TST Fire: Upptäck branden innan den uppstår

TST Fire är resultatet av flera års erfarenhet och utveckling av brandövervakning med värmekamerateknik. Systemet är framtaget för att fungera i en tuff miljö både inomhus och utomhus och användas i områden där det råder en förhöjd brandrisk.

Temperaturbilderna från kamerorna analyseras i realtid och larm genereras automatiskt. Genom att kontinuerligt avsöka området kan TST Fire hitta förhöjda temperaturer och identifiera brandfaran i ett tidigt skede, innan öppen låga uppstår. Värmekameran ser genom rök. Det ger möjlighet att vidta åtgärder även i rökfylld lokal, till exempel genom att rikta en vattenkanon mot brandhärden.

TST Fire Indoor

Det är alltid brandrisk i avfallsbunkrar. Genom att kontinuerligt avsöka området kan TST Fire hitta förhöjda temperaturer och identifiera brandrisken i ett tidigt skede, innan en öppen låga uppstår i bunkern.

Stora mängder torrt material och plast bidrar till att spridning kan ske mycket snabbt. Det handlar ofta om minuter innan en storbrand är ett faktum och stora ekonomiska värden går till spillo. Vid larm anges positionen för branden i tre dimensioner. TST Fire kan därför användas för att automatiskt bekämpa en identifierad brand genom aktivering och styrning av vattenkanoner.

 • Kontinuerlig övervakning
 • Tidig brandupptäckt
 • Positionering av brand
 • Bekämpning och styrning av vattenkanoner

TST Fire Outdoor

Hantering och lagring av fasta biobränslen och avfall ökar starkt och det byggs produktions- och hanteringsanläggningar med stora lager. Stor mängd som långtidslagras innebär risk för brand genom självantändning.

För utomhussystem TST Fire skiljer mellan två typer av larm: brandlarm och temperaturlarm. Brandlarmet övervakar kontinuerligt hela lagringsutrymmet för att upptäcka bränder i ett tidigt skede. Temperaturlarm övervakar temperaturen på enskilda bränslehögar för att hitta långsiktiga temperaturökningar. Detta ger värdefull information om hur länge bränslet i en viss hög kan lagras, vilket bidrar till att bestämma i vilken ordning bränslet ska användas. Utomhusmiljön ställer också krav på att undertrycka falsklarm från exempelvis fordon som rör sig inom området. För att undvika falsklarm från fordon eller annan mänsklig aktivitet på området används avancerade bildbehandlingsalgoritmer. Med bibehållen prestanda minimeras antalet falsklarm. Genom samutnyttjande av hård och mjukvara kan systemet på ett kostnadseffektivt sätt kompletteras med funktion för intrångslarm.

Systemskiss

TST Fire Basic

Komplett förkonfigurerat startpaket för utomhusbruk.
Ladda hem produktblad

 

TST Fire

 • Värmekamera i nätverk.
 • Skyddshus.
 • Intelligenta larmkriterier för flexibilitet, tidig brandupptäckt och få falsklarm.
 • Konfigurerbar larmåterkoppling och rapportering.
 • Flexibel.
 • Bygg på efter hand med fler kameror, funktioner och mätområden.

 

Valmöjligheter

 • Styra vattenkanoner
 • Utomhusanpassad falsklarmsminimering
 • Intrångsskydd
 • Intregrera med andra sensorer
 • Pan/Tilt-funktion
 • Serviceavtal
 • Kundanpassat gränssnitt

Avtalsleverantör

Användningsområden

 • Avfallsbunkrar
 • Lager av biobränsle
 • Avfallslager utomhus exempelvis balat eller sammanpackat avfall
 • Lager av annat bulkmaterial t ex kol, flis, returtidningar, torv och liknande produkter
 • Produktblad (SE) 
 • Produktblad (EN)

 

Installation, konfigurering, driftsättning och utbildning

Tillsammans med kunden konfigurerar vi systemet efter behov och erbjuder installation av godkända elinstallatörer. När systemet är driftsatt utbildas operatörer och servicepersonal. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal. Tryggt och säkert!

För mer info eller offert vänligen kontakta

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21
patrik.stensbo@termisk.se

Niklas Robledo
Tel: 0760-86 93 63
niklas.robledo@termisk.se

Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10
patrik.svensson@termisk.se

Stefan Sjökvist
Tel: 0705-35 87 27
stefan.sjokvist@termisk.se

Gå till vår kontaktsida

KONTAKTFORMULÄR

13 + 12 =