Integritetspolicy Termisk Systemteknik

www.termisk.se, www.termisksystemteknik.se

1. Introduktion

Integriteten för våra besökare på webbplatsen är mycket viktig för oss och vi är skyldiga att skydda den. Denna policy förklarar vad vi kommer att göra med din personliga information.

Att samtycka till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du först besöker vår webbplats tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats.

2. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • information om din dator inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version och operativsystem;
 • information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och navigeringsvägar för webbplatsen;
 • information som din e-postadress som du anger när du registrerar dig på vår webbplats;
 • information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats – till exempel ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, relationsstatus, intressen och hobbyer, utbildningsinformation och anställningsdetaljer;
 • information som ditt namn och din e-postadress som du anger för att ställa in prenumerationer på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev;
 • information som du anger när du använder tjänsterna på vår webbplats;
 • information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 • information som rör allt du köper, tjänster du använder eller transaktioner du gör via vår webbplats som innehåller ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter;
 • information som du publicerar på vår webbplats med avsikt att publicera den på internet, som inkluderar ditt användarnamn, profilbilder och innehållet i dina inlägg;
 • information som finns i all kommunikation som du skickar till oss via e-post eller via vår webbplats, inklusive dess kommunikationsinnehåll och metadata;
 • all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du avslöjar en annan persons personliga information måste du få den personens samtycke till både avslöjande och behandling av den personliga informationen i enlighet med denna policy

 

3.  Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:

 • administrera vår webbplats och vår verksamhet;
 • anpassning av vår webbplats för dig;
 • möjliggöra användningen av tjänsterna som finns tillgängliga på vår webbplats;
 • skicka varor som du köpt via vår webbplats;
 • leverera tjänster köpta via vår webbplats;
 • skicka uttalanden, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 • skicka kommersiell kommunikation som inte är marknadsföring;
 • skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 • skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 • skickar dig marknadsföringskommunikation som rör vår verksamhet eller företag av noggrant utvalda tredje parter som vi tror kan vara av intresse för dig, per post eller, där du specifikt har gått med på detta, via e-post eller liknande teknik (du kan informera oss på när du inte längre behöver marknadskommunikation);
 • tillhandahålla tredje part statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera någon enskild användare från den informationen);
 • hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår webbplats;
 • att hålla vår webbplats säker och förebygga bedrägerier;
 • verifiera efterlevnaden av villkoren för användning av vår webbplats (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickas via vår webbplats privata meddelandetjänst); och andra användningar.

Om du skickar in personlig information för publicering på vår webbplats kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med den licens du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan justeras med sekretesskontroller på webbplatsen.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, att leverera din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

4. lämna ut personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår grupp av företag (detta betyder att våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och alla dess dotterbolag) som rimligt nödvändiga för de syften som anges i denna policy.

 Vi kan avslöja din personliga information:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken);
 • till köparen (eller blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi (eller överväger) säljer; och
 • till alla personer som vi rimligen anser kan ansöka till en domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen, enligt vår rimliga uppfattning, skulle en sådan domstol eller myndighet rimligen kunna beordra utlämnande av den personliga informationen.

Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att ge din personliga information till tredje part.

5. Internationell dataöverföring

Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder där vi verkar för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.

Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har lagar om dataskydd som motsvarar de som gäller i europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

Personlig information som du publicerar på vår webbplats eller skickar för publicering på vår webbplats kan vara tillgänglig via internet runt om i världen. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av andra.

Du samtycker uttryckligen till överföringar av personlig information som beskrivs i detta avsnitt 5.

6. Bevara personlig information

I detta avsnitt anges våra policyer och förfaranden för datalagring som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syfte ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för det eller det syftet.

Utan att det påverkar detta stycket ovan kommer vi vanligtvis att ta bort personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid datum / tid som anges nedan:

persondatatyp kommer att raderas 31 december 23:00.

Trots övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden; och
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).

7. Säkerhet för din personliga information

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller förändring av din personliga information.

Vi lagrar all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webbplats kommer att skyddas av krypteringsteknologi.

Du medger att överföring av information via internet i sig är osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att få åtkomst till vår webbplats konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

8. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera denna sida ibland för att säkerställa att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar i denna policy via e-post eller via det privata meddelandesystemet på vår webbplats.

9. Dina rättigheter

Du kan instruera oss att ge dig all personlig information som vi har om dig; Tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

betalning av en avgift på 900 SEK; och

tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet (för detta ändamål accepterar vi vanligtvis en fotokopia av ditt pass som är certifierat av en notarie plus en original kopia av en redovisning som visar din aktuella adress).

Vi kan hålla kvar personlig information som du begär i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst instruera oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen att acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

10. Tredjepartswebbplatser

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om webbplatser från tredje part. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, sekretesspolicyer och praxis från tredje part.

11. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 12. Cookies

Vår webbplats använder sig av cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen “ihållande” cookies eller “session” -kakor: en ihållande cookie kommer att lagras av en webbläsare och förblir giltig tills dess inställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att löpa ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen lagrad i och erhållen från cookies. Vi använder både session och persistenta cookies på vår webbplats.}

 

Nedan anges namnen på kakorna som vi använder på vår webbplats och de syften som de används för:

vi använder Google Analytics och Adwords på vår webbplats för att känna igen en dator när en användare besöker webbplatsen / spårar användare när de navigerar på webbplatsen / möjliggör användning av en kundvagn på webbplatsen / förbättra webbplatsens användbarhet / analysera användningen av webbplatsen / administrera webbplatsen / förhindra bedrägeri och förbättra webbplatsens säkerhet / anpassa webbplatsen för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare / beskriva syfte;

De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies – till exempel:

i Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av inställningarna för åsidosättande av cookiehantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;

i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Alternativ”, “Sekretess”, välja “Använd anpassade inställningar för historik” från rullgardinsmenyn och avmarkera “Acceptera kakor från webbplatser”; och

i Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att öppna menyn “Anpassa och kontrollera” och klicka på “Inställningar”, “Visa avancerade inställningar” och “Innehållsinställningar” och sedan välja “Blockera webbplatser från att ställa in data “Under rubriken” Cookies “.

Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

Du kan ta bort kakor som redan är lagrade på din dator – till exempel:

i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort cookie-filer (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835);

i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Alternativ” och “Sekretess” och sedan välja “Använd anpassade inställningar för historik”, klicka på “Visa kakor” och sedan klicka på “Ta bort alla kakor” ; och

i Chrome (version 29) kan du ta bort alla cookies genom att öppna menyn “Anpassa och kontrollera” och klicka på “Inställningar”, “Visa avancerade inställningar” och “Rensa webbläsningsdata” och sedan välja “Radera kakor och annan webbplats och plugin-data “innan du klickar på” Rensa webbläsningsdata. “

Att ta bort cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser.

13. Mer information om dina rättigheter

För mer information om dina rättigheter som privatperson, läs mer på:
https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/dina-rattigheter/