Vad roligt att du är intresserad av Termisk Systemteknik! Det går bra för oss och vi behöver stärka vår organisation med fler duktiga medarbetare som hjälper oss i vårt uppdrag. På vår webb kan du läsa mer om vad vi gör. Om du har ett tekniskt intresse hjälper det men är inte en förutsättning för att du ska kunna göra ett bra arbete hos oss.

Om tjänsten

Tjänsten som administratör på Termisk är mångfacetterad. Ditt ansvar innebär att se till att företagets löpande administration flyter på ett sätt som hjälper oss att fokusera på det som betalar allas våra löner – kundnöjdhet. Om våra kunder är nöjda med vårt arbete kommer vi kunna ha en långsiktig relation med dem, de kommer beställa mer och kommer att referera oss till fler. Ditt ansvar är att skapa och upprätthålla rutiner och arbetssätt som gör det enkelt och smidigt att administrera fakturor, löner, betalningar, CRM, m.m.

Ansvaret för utvecklingen av administrationen ligger på dig genom att identifiera och föreslå aktiviteter som gör att processen kan förbättras och leda till högre effektivitet. Rapportering sker löpande till VD och ledningsgrupp och tjänar som beslutsunderlag för beslut inom bolagets olika processer.

Ansvarsområden

  • Löpande bokföring i företagets ekonomisystem Visma
  • Reskontra (Kund-, Leverantör-, Lön-, Anläggning/Lager-, m.m.)
  • Hantera företagets löpande in- och utfaktureringar
  • Kunddatabas och CRM (Fortnox)
  • Löpande sammanställning av tidredovisning
  • Löneadministration
  • Processansvar

Utvecklingspotential

I och med att vi är ett växande bolag med goda förutsättningar att bli fler och nå fler marknader finns det goda möjligheter för utveckling, för oss alla. Utvecklingen i administrationen handlar mycket om att slipa på processen så att administrationen kan vara ett gott stöd för bolagets andra delar. Försäljning, rekrytering, kvalitetssäkring, IT, ledningsarbete, alla delar har nytta av en effektiv och tydlig administrationsprocess.

I en tjänst som initialt handlar om att skapa en stabil grund för administrationen finns det möjlighet att över tid, i takt med att vi växer och hanterar kommande utmaningar, få utökat ansvar och befogenheter för att kunna genomföra uppdraget så bra som möjligt.