Termisk Systemteknik

Swedish English

900114001fa

Tillståndskontroll av fjärrvärmenät

Just nu planerar vi säsongen 2017-2018. Kontakta oss för att få även Ert fjärrvärmenät flygtermograferat och analyserat!

Med hjälp av flygburen termografering av fjärrvärmenät och vår programvara för analys och visualiserng av ert näts status lokaliserar ni snabbt och enkelt energiförluster på grund av läckor eller bristande isolering.

Vi levererar en värmekarta över ert fjärrvärmenät samt ett analysverktyg i form av programvaran FView. Värmekartan analyseras automatiskt och energiförluster lokaliseras, rangordnas och pekas ut för användaren. Användaren kan enkelt granska alla platserna för energiförlusterna och avgöra om det beror på en läcka eller på något annat.

Mätningarna görs med en avancerad värmekamera som ger skarp bild på stort avstånd även med avsevärd flyghastighet. Den ger, i tillägg till utmärkt visuell bildkvalité, temperaturvärden med bra noggrannhet vilket underlättar den efterföljande automatiska analysen.

Årsvisa jämförelser från olika flygningar där trender kan påvisas är också möjligt!

För mer information, kontakta Patrik Stensbo eller läs FLIRs artikel (pdf på engelska). En detaljerad rapport har också publicerats av Fjärrsyn.


Produktblad flygtermografering

 

bild fv 2

 

Bild ovan är en vy från FView där ett antal ytor med onormalt hög temperatur automatiskt framtagits.

          ISO 9001 14001

Kontakta oss
genom att fylla i formuläret nedan.

Eller kontakta våra säljare
Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10 

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter. Gå till vår kontaktsida.