Termisk Systemteknik

Swedish English

900114001fa

Bild- och signalanalys

Med avancerad signal- och bildanalys går det att automatiskt känna igen olika typer av objekt eller företeelser i scenen. Analysen kan ske i en enskild bild (spatiell analys), i en tidssekvens av bilder (temporal analys) eller i bilder som avbildar scenen i olika våglängdsband (spektral analys). Vi på Termisk Systemteknik har stort kunnande och erfarenhet att utföra analyser i bilder, speciellt IR-bilder, med de tre angreppssätten var för sig eller i kombination. Signaler från andra givare kan ge stora möjligheter att ytterligare förbättra analysen.

Vi genomför konsultuppdrag inom bild- och signalanalys, som bollplank/expertstöd eller genom att implementera algoritmer och metoder. Förutom termografi har vi forskarutbildad personal inom bildbehandling och matematik.

Exempelvis genomför vi studier och teknikutveckling åt agricam AB inom miljö (gasdetektion) och jordbruk (djurhälsa).

För mer information, kontakta Jörgen Ahlberg.

bildanalys juver ofp

          ISO 9001 14001

Kontakta oss
genom att fylla i formuläret nedan.

Eller kontakta våra säljare
Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10 

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter. Gå till vår kontaktsida.