Termografi Nivå 1 – Certifiering

Med den här kursen förbereds du för kvalificering till kategori 1-certifierad termograför. Du får lära dig grunderna i infraröd teknik, hur du hanterar kameran under olika villkor och för olika syften, hur du gör en korrekt bedömning av mätsituationen på fältet samt att identifiera möjliga felkällor. Du kommer att kunna göra IR-inspektioner enligt skriftliga riktlinjer och rapportera resultatet av inspektionen.

Beskrivning

Efter en kort introduktion till termografi genomför vi praktiska övningar. Teoriavsnitten om värme och infraröd teknik ger dig den grundläggande kunskap som krävs för att använda värmekamera på fältet och känna igen och tolka värmemönster. Vi fokuserar på IR-mättekniker och påverkan av emissivitet och reflexionsförmåga på mätresultaten. Du kommer att praktisera mätningen med riktig labbutrustning och också lära dig hur och när du ska använda kvalitativ och kvantitativ termografi. En kort introduktion i inspektionsrutiner och rapporteringsriktlinjer avslutar föreläsningen. Nu är du väl förberedd för att skapa en kort fallstudie som du ska presentera för klassen. Kursen avslutas med ett prov med flervalsfrågor och termogramanalys. Klassen arbetar med övningar och våra instruktörer använder bilder, skisser och enkla diagram som illustrerar de teoretiska delarna på ett beskrivande sätt. Vem bör gå den här kursen? Den här kursen är framtagenför nybörjare inom termografi med viss erfarenhet av kamerahantering och en begränsad IR-kunskap och som vill ta de första stegen mot att bli en professionell termograför och kvalificera sig som Nivå 1-certifierad termograför.

Förkunskapskrav

Om du vill delta i en Nivå 1-kurs i termografi ska du:

  • Kunna grunderna för hur en värmekamera fungerar
  • Ha den rekommenderade erfarenheten inom termografi enligt relevanta standarder

 

Utbildningsbevis

Deltagare som klarar kursen och uppfyller alla relevanta krav kommer att få ett certifikat om överensstämmelse med certifieringskraven.

Tid och plats:

  • 12 – 16 februari 2018, Täby (5 dagar)
  • 14 – 17 maj 2018, Täby (4 dagar)
  • 10 – 14 september 2018, Täby (5 dagar)
  • 03 – 06 december 2018, Täby (4 dagar)

Installation, konfigurering, driftsättning och utbildning

Tillsammans med kunden konfigurerar vi systemet efter behov och erbjuder installation av godkända elinstallatörer.
När systemet är driftsatt utbildas operatörer och servicepersonal. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal. Tryggt och säkert!