Termisk övervakning av byggnader och processer

Exempel på tillämpningsområden:

  • Övervakning av facklor för förbränning av överskottsgas – slå larm om facklan slocknar!
  • Temperaturövervakning av maskiner – slå larm vid överhettning!
  • Processindustri – slå larm vid läckage!

Med hjälp av IR-teknik kan byggnader, utrustning, materiallager och processer automatiskt övervakas. Temperaturen bestäms beröringsfritt över tiden och analyseras och lagras i dator. När otillåtna temperaturförändringar detekteras kan larm genereras.

Installation, konfigurering, driftsättning och utbildning

Tillsammans med kunden konfigurerar vi systemet efter behov och erbjuder installation av godkända elinstallatörer. När systemet är driftsatt utbildas operatörer och servicepersonal. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal.

Tryggt och säkert!

Mer om våra tjänster

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21
patrik.stensbo@termisk.se

Stefan Sjökvist
Tel: 0705-35 87 27 
stefan.sjokvist@termisk.se

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter.

Gå till vår kontaktsida