Flir A6750sc

IR-upplösning 640 × 512

Ladda hem PDF

Kategori:

Beskrivning

Framtagen för elektronikinspektioner, medicinsk termografi, tillverkningsövervakning och icke-destruktiv testning. Värmekameran är idealisk för höghastighetstermiska händelser och snabba mål. Korta exponeringstider gör det möjligt för användare att frysa rörelse och uppnå exakta temperaturmätningar. Bildhastigheten kan ökas till 480 bilder per sekund för att noggrant karakterisera ännu högre hastighetshändelser, vilket hjälper till att säkerställa att kritiska data inte missas.

Flir A6750sc streamar temperaturkalibrerad data via Gigabit Ethernet till extern enhet för direkt bildvisning och inspelning. Med hjälp av FLIRs ResearchIR-programvara kan forskare enkelt övervaka, förvärva, analysera och dela data.