Om Termisk Systemteknik

Många av våra medarbetare har arbetat som forskare med kvalificerad infrarödteknik (IR) på FOI och FOA under lång tid. Under senare år har det skett en stark teknikutveckling. Området utvecklas nu mot att få en omfattande kommersiell användning.

I många sammanhang räcker det med att betrakta en IR-bild för att kunna dra värdefulla slutsatser. I andra sammanhang är det inte lika uppenbart vad de olika fenomenen beror på. Erfarenheter har visat att det behövs en mycket god vetenskaplig kompetens för att kunna nyttja IR teknikens möjligheter fullt ut.

Affärsidé

Att utveckla och sälja kvalificerade produkter, systemlösningar och tjänster inom främst IR-teknik.

Affärsvision

Genom förstklassiga produkter och kompetent personal ska Termisk Systemteknik AB vara den naturliga leverantören av IR-kameror för termografi, tillståndskontroll av fjärrvärmenät, IR-kamerabaserade system för industrin och konsult/utbildningstjänster.

Kvalitets- och miljöpolicy

Termisk Systemteknik AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vår kvalitets- och miljöpolicy går att ladda ner här (PDF)

Vi strävar alltid efter att

Våra kunder ska kunna lita på vår kompetens och därmed känna förtroende så att de återkommer till oss. Våra produkter ska hålla en hög kvalité. Företaget ska präglas av trovärdighet.

Utveckla våra lösningar så att det ska öka kundernas lönsamhet eller säkerhet i bra balans med ekonomin. Kundnyttan ska alltid vara i fokus när vi utvecklar våra lösningar.

Analysera kundens behov och förutsättningar så att vi kan tillhandahåller rätt lösning för varje tillfälle. Vår förståelse och erfarenhet av olika mätsituationer ska hjälpa kunden fram till rätt teknikval.