Oförstörande provning (OFP) med LockIN och Puls-termografi

Egenskaper

  • Sprickor och porer i gjutgods, svetsfogar
  • Inhomogeniter i kompositmaterial
  • Hitta luftbubblor i formsprutade plastdetaljer
  • Täthetsprovning

Med aktiv termografi och anpassad excitationskälla kan defekter inte bara detekteras på ytan utan även på djupet. Detta görs på ett ickeförstörande och beröringsfritt sätt och på många olika typer av material. Termisk Systemteknik erbjuder kompletta system som består av IR-kamera, specialutvecklad programvara, styrelektronik och excitationskällor för värme. Systemet specialanpassas beroende på frågeställning och materialegenskaper.

Termisk Systemteknik har bl.a. deltagit i ett projekt vars syfte var att kontrollera kvalitén på punktsvetsar. Värmespridningen från en blixt analyseras av systemet och punktsvetsens area fastställs genom att området där svetsen ligger leder värme på ett annat sätt än det övriga materialet.

Installation, konfigurering, driftsättning och utbildning

Tillsammans med kunden konfigurerar vi systemet efter behov och erbjuder installation av godkända elinstallatörer. När systemet är driftsatt utbildas operatörer och servicepersonal. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal.

Tryggt och säkert!

Mer om våra tjänster

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21
patrik.stensbo@termisk.se

Stefan Sjökvist
Tel: 0705-35 87 27 
stefan.sjokvist@termisk.se

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter.

Gå till vår kontaktsida