Termisk Systemteknik

Swedish English

900114001fa

Inbjudan - Temadag: Brandskydd i avfallsbunker

Välkommen till en innehållsrik dag om brandkydd i avfallsbunker på Jönköping Energis kraftvärmeverk i Torsvik.

Läs mer...

Temadag om tillståndsbaserat underhåll

En intressant dag om underhållets fortsatta utveckling lockade drygt 100 deltagare till Gothia Science Park i Skövde.

Läs mer...

Termisk Systemteknik på Fjärrvärmemässan 2016

 Termisk Systemteknik har visat flygtermografering, branddetektion och kameror för läcksökning av fjärrvärmenät.

Läs mer...

Termisk Systemteknik spårar pirater till havs

Termisk Systemteknik har i samarbete med projektpartners från Sverige, England, Polen och Frankrike genomfört försök utanför den franska västkusten.

Läs mer...

Demonstration av europeiskt projekt om övervakning och integritet

Termisk Systemteknik har deltagit i det europeiska projektet ”P5 – Privacy Preserving Perimeter Protection Project” som under tre år studerat hur man kan använda sensorer (övervakningskameror, radar, värmekameror, …) för att övervaka kritisk infrastruktur såsom kärnkraftverk utan att inkräkta på personlig integritet.

Läs mer...

Termisk Systemteknik på FIREX 2016 i London

Tillsammans med FLIR har Termisk Systemteknik visat brandövervakningssystem TST Fire på den internationella brandmässan FIREX i London.

Läs mer...

Unikt branddetektionssystem till Söderenergi

Termisk Systemteknik har levererat ett värmekamerasystem för kombinerad branddetektion och intrångsövervakning till Söderenergi

Läs mer...

Docentföreläsning från Termisk Systemteknik

Jörgen Ahlberg, ansvarig för Termisk Systemtekniks forskningsprojekt, håller sin docentföreläsning med titeln ”Thermal Computer Vision” kl 10:15 den 6 oktober. Plats: Visionen, B-huset, Linköpings universitet.

Läs mer...

Termisk Systemteknik på kroatisk konferens

Jörgen Ahlberg, forskningsansvarig på Termisk Systemteknik, var inbjuden talare på ”4th Croatian Computer Vision Workshop” och höll ett föredrag med titeln ”Commercializing Computer Vision. Why and how?”.

Läs mer...

Termisk Systemteknik presenterar europeiskt forskningsprojekt

Termisk Systemteknik samarbetar med åtta organisationer i fem länder för att ta fram system för övervakning av kritisk infrastruktur. Systemen ska kunna användas dygnet runt, året runt, ge larm vid avvikande händelser, och ändå ta hänsyn till personlig integritet! Projektet, P5 www.p5-fp7.eu, har pågått i två år och resultaten hittills har presenteras vid ”Industrial Surveillance Day” i samband med konferensen AVSS i Tyskland. Under 2016 ska större demonstrationer genomföras i England och Sverige.

Läs mer...

Termisk Systemteknik och Linköpings Universitet publicerar referensbilder för termisk objektföljning

Runt om i världen utvecklas algoritmer för att följa objekt i såväl termisk som visuell video. Det har dock saknats ett gemensamt sätt att värdera följningsalgoritmer i termiska bilder, vilket gör det svårt att jämföra olika algoritmer. Termisk Systemteknik och LiU har därför publicerat ett referensdataset, LTIR, med termiska bildsekvenser från olika källor samt en metodik för att värdera följningsalgoritmer.

Läs mer...

Underkategorier

Kontakta oss
genom att fylla i formuläret nedan.

Eller kontakta våra säljare
Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10 

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter. Gå till vår kontaktsida.