Introduktion till termografi, 1 dag

Kursen förmedlar de viktigaste grundläggande kunskaperna och tillämpning av IR-termografi, kamerahantering och hur du använder programvaran.

Beskrivning

Efter en kort introduktion av historiken bakom IR-termografi kommer du att få lära dig grunderna inom termografi, emissivitet och reflekterad skenbar temperatur. Under de praktiska övningarna får du använda kameran i olika mätsituationer. Efter en översikt av elektriska och industriella inspektioner får du också lära dig hur du analyserar och rapporterar dina resultat. Kurserna innehåller praktiska övningar och viktiga laboratorieövningar om emissivitet och reflekterad skenbar temperatur.

Tid och plats:

  • 23 januari 2018, Täby (SE)
  • 20 februari 2018, Täby (SE)
  • 20 mars 2018, Täby (SE)
  • 24 april 2018, Täby (SE)
  • 22 maj 2018, Täby (SE)
  • 21 augusti 2018, Täby (SE)
  • 25 september 2018, Täby (SE)
  • 23 oktober 2018, Täby (SE)
  • 27 november 2018, Täby (SE)

Installation, konfigurering, driftsättning och utbildning

Tillsammans med kunden konfigurerar vi systemet efter behov och erbjuder installation av godkända elinstallatörer.
När systemet är driftsatt utbildas operatörer och servicepersonal. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal. Tryggt och säkert!