Introduktion till eltermografi, 2 dagar

Kursen ger en allmän introduktion om IR termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för inspektion av elektriska installationer. Målet är att förmedla kunskap om vad man kan använda kameran till.

Beskrivning

Första dagen börjar med en introduktion av historiken bakom IR-termografi. Därefter kommer du att få lära dig grunderna inom termografi och grunderna for emissivitet och reflekterad skenbar temperatur. Under de praktiska övningarna får du använda kameran i olika mätsituationer.

Tid och plats:

  • 20 februari 2018, Täby (SE)
  • 22 maj 2018, Täby (SE)
  • 21 augusti 2018, Täby (SE)

Installation, konfigurering, driftsättning och utbildning

Tillsammans med kunden konfigurerar vi systemet efter behov och erbjuder installation av godkända elinstallatörer.
När systemet är driftsatt utbildas operatörer och servicepersonal. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal. Tryggt och säkert!