Introduktion till byggtermografi, 2 dagar

Kursen ger en allmän introduktion om IR termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för byggnadsinspektion. Målet är att förmedla kunskap om vad man kan använda kameran till.

Vem bör gå den här kursen?

Kursen är framtagen för nybörjare inom termografi och alla intresserade som vill bekanta sig med sin kamera och lära sig om grunderna for infraröd teknik och dess specifika tillämpningar inom el.

Tid och plats:

  • 23 januari 2018, Täby (SE)
  • 24 april 2018, Täby (SE)
  • 25 september 2018, Täby (SE)
  • 27 november 2018, Täby (SE)

Installation, konfigurering, driftsättning och utbildning

Tillsammans med kunden konfigurerar vi systemet efter behov och erbjuder installation av godkända elinstallatörer.
När systemet är driftsatt utbildas operatörer och servicepersonal. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal. Tryggt och säkert!