Konsulttjänster

Forsknings- och studieuppdrag

Inom Termisk Systemteknik finns en omfattande erfarenhet av forskning inom IR-teknik och angränsande områden. Vi genomför studier och forskningsprojekt på uppdrag av eller i samarbete med universitet, industri, institut och myndigheter. Vi har egen forskarutbildad personal och egen labutrustning, men också ett omfattande nätverk, vilket gör att vi kan lösa många typer av problem. Vi har god vana av såväl nationella som internationella forskningsprojekt, t.ex inom EU, EDA och NATO, och kan även stötta vid ansökningsskrivande.

Termisk Systemteknik genomför studier inom termografi och dess tillämpningar, bildanalys, oförstörande provning (OFP / NDT). Några exempel på forsknings/studieprojekt är:

  • Termisk Systemteknik ingår i den nystartade forskarskolan SiCoMap på Högskolan Väst, där vi studerar termodynamiska processer i tillverkningsindustrin och hur de kan observeras med värmekameror.
  • Termisk Systemteknik är partner i FOCUS, ett s.k ”Institute Excellence Centre” som drivs Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och är finansierat av Vinnova, KK-stiftelsen och deltagande industripartners. I FOCUS arbetar vi med metoder för flygburen fjärrtermografi, för tillståndskontroll av fjärrvärmenät samt viltinventering.
  • Termisk Systemteknik genomför för närvarande ett internationellt forskningsuppdrag om branddetektion i tåg i samarbete med två svenska forskningsinstitut (SP och FOI). I projektet simulerar och värderar vi sensorkombinationer för tidig upptäckt av brand i passerande tåg.

 

Mätuppdrag termografi

Vårt exklusiva kunnande och omfattande erfarenhet inom IR-termografi tillsammans med kvalificerade värmekameror gör att ni med förtroende kan anlita oss för de flesta förekommande mätuppdrag inom termografi. Som kund får du en mätrapport med kommentarer och rekommendationer grundade på befintlig kunskap.

Bild- och signalanalys

Med avancerad signal- och bildanalys går det att automatiskt känna igen olika typer av objekt eller företeelser i scenen. Analysen kan ske i en enskild bild (spatiell analys), i en tidssekvens av bilder (temporal analys) eller i bilder som avbildar scenen i olika våglängdsband (spektral analys). Vi på Termisk Systemteknik har stort kunnande och erfarenhet att utföra analyser i bilder, speciellt IR-bilder, med de tre angreppssätten var för sig eller i kombination. Signaler från andra givare kan ge stora möjligheter att ytterligare förbättra analysen.

Vi genomför konsultuppdrag inom bild- och signalanalys, som bollplank/expertstöd eller genom att implementera algoritmer och metoder. Förutom termografi har vi forskarutbildad personal inom bildbehandling och matematik.

Exempelvis genomför vi studier och teknikutveckling åt agricam AB inom miljö (gasdetektion) och jordbruk (djurhälsa).

Installation, konfigurering, driftsättning och utbildning

Tillsammans med kunden konfigurerar vi systemet efter behov och erbjuder installation av godkända elinstallatörer. När systemet är driftsatt utbildas operatörer och servicepersonal. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal.

Tryggt och säkert!

Mer om våra tjänster

Patrik Svensson

Tel: 0766-14 68 10

patrik.svensson@termisk.se

Patrik Stensbo

Tel: 0766-14 31 21

patrik.stensbo@termisk.se

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter.

Gå till vår kontaktsida