Lös fler problem.Bredda verksamheten. Snabbare.

Utbildningar från Termisk Systemteknik

Utbildningar och certifieringar inom termografi

Tjänster och systemlösningar inom termografi

Litet eller stort uppdrag? Med lång erfarenhet inom IR-teknik erbjuder vi mätningar, utbildningar, studier, forskningsinriktade projekt eller kompletta systemlösningar inom industriprocess-, miljöteknik-, försvars- och jordbruksområdet.

Termisk Systemteknik erbjuder systemlösningar baserade på värmekameror från FLIR som är anpassade till era behov inom termisk övervakning eller avsyning. Det innebär en eller flera kameror som är utvalda och placerade för att kunna fånga temperaturfenomenet, skyddshus för miljötålighet och datorsystem för analys, loggning och larmning. Systemet kan anslutas till befintliga datormiljöer.

Vi har kompetens för att utforma systemen i alla delar och levererar dem nyckelfärdiga till kunden, driftsatta och klara. Vi tillhandahåller också relevant utbildning för de personalgrupper som ska arbeta med systemet.

Installation, konfigurering, driftsättning och utbildning

Tillsammans med kunden konfigurerar vi systemet efter behov och erbjuder installation av godkända elinstallatörer. När systemet är driftsatt utbildas operatörer och servicepersonal. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal.

Tryggt och säkert!